Teletorni väliala tee ehitus

Tellija

AS Levira

Muraste koolimaja teede ja platside ehitus

Tellija

Eventus Ehitus OÜ

Silla tee rekonstrueerimine

Tellija

Saue Vallavalitsus

Tallinn-Paldiski km 29,4-37,4 rekonstrueerimine

Tellija

AS Teede REV-2