Liikluskorraldusvahendite paigaldus
  • Liiklusmärkide ja viitade paigaldamine
  • Teepiirete paigaldamine
  • Teekattemärgistuse paigaldamine

Liiklusmärgid on kooskõlas standarditega EVS 613:2001; 613:2001/A1:2008; EN 12899. Toodangu valmistamisel kasutatakse valgustpeegeldavaid kilesid. Liiklusmärkide alused valmistatakse nii alumiiniumist kui ka tsinkplekist.

Teekattemärgistust teostame vastavalt tellija soovile värviga, termoplastikuga ja pritsplastikuga. Koostöös tellijatega proovime leida optimaalseid lahendusi nii parklate kui ka teede märgistamiseks.