Ülemiste liiklussõlme 110kV õhuliini asendamine maakaabliga

Tellija

AS Merko Ehitus

Peetri küla spordiväljaku rajamine

Tellija

Rae Vallavalitsus

Iru depoo teede ja platside ehitus

Tellija

AS Oiltanking Tallinn

Kroodi eritasandilise ristmiku ehituse I etapp

Tellija

Maanteeamet