test pilt

Ülemiste liiklussõlme 110kV õhuliini asendamine maakaabliga

Tellija

AS Merko Ehitus

test pilt

Peetri küla spordiväljaku rajamine

Tellija

Rae Vallavalitsus

test pilt

Iru depoo teede ja platside ehitus

Tellija

AS Oiltanking Tallinn

test pilt

Kroodi eritasandilise ristmiku ehituse I etapp

Tellija

Maanteeamet