Järve raudteejaama juurdesõidutee ehitus

Tellija

AS Eesti Raudtee

Tallinn-Paldiski km 29,4-37,4 teelõigu rekonstrueerimine

Tellija

AS Teede REV-2

 Jõhvi alajaama rekonstrueerimine

Tellija

AS Merko Ehitus

 Viimis-Randvere km 3,1-3,4 jalgratta- ja jalgtee ehitus

Tellija

AS Lemminkäinen Eesti

Tallinn-Narva lõigu Liiguste-Aaspere km 78,6-81,0 rekonstrueerimine

Tellija

AS Teede REV-2

Järveküla, Oda tee ehitus

Tellija

Ruum Ehitus OÜ

Viisu-Roosna-Alliku km 99,0-108,1 teelõigu rekonstrueerimine

Tellija

AS Teede REV-2